Saariston ääni -kysely

Saariston ääni -kyselyn tavoitteena on kartoittaa saaristossa asuvien, siellä aikaansa viettävien sekä saaristojen tilannetta tuntevien käsityksiä saaristossa elämisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.
 
Kysely liittyy Saaristoasiain neuvottelukunnan käynnistämään valtakunnallisen saaristo-ohjelman laadintaprosessiin, joka jatkuu kevääseen 2020 saakka. Ohjelmatyön toteutuksesta vastaa Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia kumppaninaan TK-Eval.
 
Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken yhden 100 euron arvoisen lahjakortin. Arvonnan voittaja voi itse valita lahjakorttinsa annetuista vaihtoehdoista (K-ryhmä ja S-ryhmä). Arvonta suoritetaan helmikuussa 2020 ja voittajalle toimitetaan palkinto postitse. 
 
Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli vastaaja haluaa osallistua arvontaan, häntä pyydetään ilmoittamaan yhteystietonsa. Näitä vastaajan yhteystietoja ei käsitellä yhdessä saatujen vastausten kanssa. 
 
Kyselyyn vastaamisen voi aloittaa tästä linkistä: kysely suomeksi 
 
Kysely on auki 19.1.2020 saakka.
 
 
Enkäten Skärgårdens röst
Målet med enkäten Skärgårdens röst är att ta reda på vad de som bor och de som tillbringar sin fritid i skärgården och de som känner till skärgårdsfrågor tänker om nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller att leva i skärgården.
 
Enkäten har att göra med Skärgårdsdelegationens process att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Arbetet fortsätter till våren 2020. Region- och kommunforskningscentret Spatia vid Östra Finlands universitet svarar för programarbetet tillsammans med TK-Eval.
 
Vi lottar ut ett presentkort på 100 euro bland dem som svarar på enkäten. Vinnaren får själv välja presentkortet (antingen K-gruppen eller S-gruppen). Utlottningen sker i februari 2020 och vinnaren får presentkortet per post.
 
Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Om du vill delta i utlottningen lämnar du vänligen dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna behandlas inte tillsammans med svaren.
 
Länk till enkäten: på svenska
 
Svarstiden pågår till den 19 januari 2020.
 
 
Lisätietoja antavat / Ytterligare information: 
Keimo Sillanpää 
Erikoistutkija / Specialforskare
TK-Eval 
p./tfn 0500 961 554 
keimo.sillanpaa(at)tk-eval.fi
 
Elina Auri 
Pääsihteeri / Generalsekreterare SANK
Johtava asiantuntija / Ledande sakkunnig
Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet
p./tfn 040 074 4900
elina.auri(at)mmm.fi
© 2020. TK-Eval. All Rights Reserved.