Maanantai, Huhtikuu 6, 2020, 12:52

TK-Eval yhdessä MDI Public Oy:n kanssa toteuttaa Pohjois-Savon liitolle Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 ulkoisen arvioinnin huhti–lokakuussa 2020. Arvioinnissa selvitetään 1) maakuntaohjelman tavoitteiden toteutuminen, 2) maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman painopisteiden osuvuus, ajantasaisuus ja vaikuttavuus sekä 3) maakuntaohjelman ohjausvaikutus. Arvioinnissa laaditaan myös suositukset uuden maakuntaohjelman valmisteluun. Lisäksi arvioinnissa selvitetään muun muassa se, millaisia muutoksia maakunnassa toivotaan maakuntaohjelman kehittämisen kärkiin (älykkään erikoistumisen valinnat).


© 2020. TK-Eval. All Rights Reserved.